Nya rampen

Nu är nya rampen öppen för användning. Rampen går till det vita strecket på rampbryggan och har en betongklack i slutet för att undvika att man kan köra av rampen.

Lås alltid grindar!

Tyvärr har en medlem råkat ut för en båtmotorstöld vid sin bryggplats igår. Därför uppmanar vi alla medlemmar att alltid stänga grindar efter passage (både gång och körgrind) och vara […]

Eldnings/ grillförbud

Det råder eldningsförbud enligt länsstyrelsen. Det gäller givetvis även för vår klubbholme. När det gäller grillar får inte engångsgrillar eller våra 2 kolgrillar på klubbholmen användas. Det går bra att […]

Nya kvarter A2

Nu är markarbetena för nya kvarter A2 slutförda, Hela detta kvarter upplåts för permanenta trailerplatser. Nu återstår att planera upp ytan och dela ut platserna. De tidigare innehavarna av permanent […]

NBS midsommar

Program för midsommarafton 10.30      Plockning av blommor och blad 12.30      Lunch på stora bryggan, (alla fixar sin egen mat) 15.00      Midsommarstången kläs och reses 15.30      Dans […]

Tillfälliga eltillstånd

de medlemmar som lånar tillfälligt eltillstånd för t.ex. laddning av batteri ska återlämna dessa efter användning. Vi saknar för närvarande ett tiotal tillstånd som medlemmar inte har returnerat. Vänligen lämna […]