de medlemmar som lånar tillfälligt eltillstånd för t.ex. laddning av batteri ska återlämna dessa efter användning. Vi saknar för närvarande ett tiotal tillstånd som medlemmar inte har returnerat. Vänligen lämna in dessa eltillstånd snarast.