Vakt

Varje medlem över 18 år med båtplatsavtal, sommar och/eller vinter, har vaktplikt. Med nuvarande antal medlemmar innebär det ca två vaktpass per år. Vaktlokal med utrustning och instruktioner finns i huset innanför brygga 3. Vaktlistor läggs ut i vaktlokalen ca 2 månader i förväg. Kallelse mailas till berörda medlemmar.

Det är alltid medlemmen som ansvarar för att vara informerad om sin vakttid. Som hjälp finns grundinformation på hemsidan, mailad kallelse, e-postpåminnelse sju dagar innan, SMS-påminnelse två dagar innan och påminnelse från vakten dagen innan aktuellt vaktpass. Byten eller engagemang av ersättare arrangeras av medlemmen själv och kansliet ska informeras om detta via mail. Ersättare måste vara minst 18 år och vara väl insatt i vaktinstruktionen.

Avgiften för missad vakt är 4.000:- och man tilldelas nytt vaktpass!

Vakttjänstgöring tillsammans med externt vaktbolag, låsta grindar, stängsel och DNA-märkning gör att klubben är relativt förskonad från stölder. Grindar till området och bryggorna ska alltid hållas låsta.

Efternamn med begynnelsebokstav:

M börjar 1 september
N börjar 9 september
O börjar 23 september
P börjar 27 september
S börjar 1 oktober
T börjar 14 oktober
U börjar 22 oktober
W börjar 23 oktober
Y börjar 4 november
Ö börjar 4 november
A börjar 12 november
B börjar 22 november

Det kan förekomma att någon läggs in under annan bokstav beroende på att någon medlem har avslutat sitt medlemskap och då bokas nästa person in på detta pass.

Här är listan på extravakter. Vill du bli extravakt kan du kontakta kansliet. För att kunna bli extravakt måste någon i din familj vara medlem i NBS och du måste vara minst 18 år.