Vakt

Varje medlem över 18 år med båtplatsavtal, sommar och/eller vinter, har vaktplikt. Med nuvarande antal medlemmar innebär det ca två vaktpass per år. Vaktlokal med utrustning och instruktioner finns i huset innanför brygga 3. Vaktlistor läggs ut i vaktlokalen ca 2 månader i förväg. Kallelse mailas till berörda medlemmar.

Det är alltid medlemmen som ansvarar för att vara informerad om sin vakttid. Som hjälp finns grundinformation på hemsidan, mailad kallelse, e-postpåminnelse sju dagar innan, SMS-påminnelse två dagar innan och påminnelse från vakten dagen innan aktuellt vaktpass. Byten eller engagemang av vakt ersättare arrangeras av medlemmen själv och kansliet ska informeras om detta via mail. Ersättare får endast vara familjemedlem eller av NBS godkänd extravakt. Ersättaren måste vara minst 18 år och vara väl insatt i vaktinstruktionen.

Avgiften för missad vakt är 4.000:- och man tilldelas nytt vaktpass!

Vakttjänstgöring tillsammans med externt vaktbolag, låsta grindar, stängsel och DNA-märkning gör att klubben är relativt förskonad från stölder. Grindar till området och bryggorna ska alltid hållas låsta.

Efternamn med begynnelsebokstav:

R börjar 20 maj
S börjar 26 maj
T börjar 20 juni
U börjar 30 juni
W börjar 1 juli
V börjar 15 juli
Y börjar 18 juli
Z börjar 19 juli
Å,Ä och A börjar 21 juli
B börjar 1 augusti
C börjar 17 augusti
D börjar 23 augusti
E börjar 30 augusti

Det kan förekomma att någon läggs in under annan bokstav beroende på att någon medlem har avslutat sitt medlemskap och då bokas nästa person in på detta pass.

Här är listan på extravakter. Vill du bli extravakt kan du kontakta kansliet. För att vara extravakt måste man ha båt i NBS hamn och bli certifierad. Även familjemedlem i NBS med båt i NBS hamn kan vara extravakt, minimiålder är över 18 år.

Här finner ni vaktinstruktion som även finns i vaktlokalen i vaktloggen.