Trailer/Trailerbåtar

Permanent trailerplats​​

Klubben har 131 permanenta trailerplatser (kvarter P, A2, B3 och del av A1) som innehavaren disponerar året runt. Du sjösätter och tar upp när det passar dig, dock ej under ordinarie upptagnings-/sjösättningstider. Sommarplats i hamnen är en förutsättning innan du kan ställa dig i kö eller få en permanent trailerplats . För att ställa dig i kö mailar du kansliet.

Kostnaden för permanent trailerplats är båtens längd + 1 meter x bredd x klubbens kvadratmeterpris. Båten måste sjösättas på sommaren. Sjösättning ska ske mellan 15/4 och 10/5 och upptagning mellan 15/9 och 20/10.

Sommarförvaring av tom trailer på hamnplan

Så kallad ”trailerplats sommar” beviljas av kansliet och kostar 700 kr per sommar. En förutsättning är att du har bryggplats i hamnen. Platsen erbjuds från mitten av maj (en vecka efter sista ordinarie sjösättning) till mitten av september (en vecka före ordinarie upptagning). Trailern får inte förvaras på hamnplan under annan period. Har du bokat trailerplats sommar gäller detta tills vidare, dvs. tills du eller kansliet säger upp platsen.

Uppställning av trailern får ske i kvarter B1, B2, C1 och C2 se skiss över hamnplan. Ställ trailer i ost-västlig riktning med draget mot vattnet och märkning enligt ovan.

nbs brygga

Tillfällig vinterplats för båt på trailer

Vi erbjuder tillfällig vinterplats för båt på trailer. Medlem får förvara båten på trailer på anvisad plats från en vecka efter sista ordinarie upptagning tills en vecka före första ordinarie sjösättning. Kostnaden för detta är enligt båtens storlek som ordinarie vinterplats (se avgifter) med tillägg en meter för trailer. Trailern måste vara tydligt märkt enligt ovan. Kontakta kansliet om du vill ha tillfällig trailerplats. Har du bokat tillfällig trailerplats gäller denna tills vidare, dvs. tills du eller kansliet säger upp platsen. Kostnaden är samma som för permanent trailerplats.

Landplats

Landplats innebär att mindre båt på trailer får förvaras på hamnplan under sommaren. Detta erbjuder NBS till båtägare som står i båtplatskö. Det innebär att man måste sjösätta/ta upp båten efter varje användning. Plats anvisas av kansliet. Landplatser erbjuds från mitten av maj (en vecka efter sista ordinarie sjösättning) till mitten av september (en vecka före ordinarie upptagning). Kostnaden är båtens längd + en meter för trailern x båtens bredd x klubbens kvadratmeterpris.

Varje trailer som förvaras i hamnen ska vara tydligt märkt med medlemmens namn, telefonnummer och NBS-dekal invid draget eller en blippa märke! Endast trailer med bokad och betalad plats får förvaras i hamnen och vaktplikt gäller.​