Dokument

Här hittar du information/dokument som du öppnar genom att klicka på texten. Saknar du något kan du kontakta kansliet.

Ansökan medlemskap och båtplats

Ansökan om båtbyte – maila uppgifter till kansli@nasbyviken.se

Nyhetsbrev, september 2021

Avgifter/priser 2022

Hamnordning Näsbyviken

Hamnordning Klubbholmen

Stadgar för NBS

NBS Vision

NBS Miljöplan

Verksamhetsplan/Årskalender 2022

Handlingsplan för medlemmar med funktionshinder

Policy för hantering av personuppgifter 

NBS hamn – planritning

NBS klubbholme – karta

Mötesprotokoll

2022-01-10 Styrelsemöte, protokoll 779

2021-12-06 Styrelsemöte, protokoll 778

2021-11-15 Höstmöte, protokoll 777

2021-11-13 Styrelsemöte, protokoll 776

2021-10-04 Styrelsemöte, protokoll 775

2021-09-06 Styrelsemöte, protokoll 774

2021-08-16 Styrelsemöte, protokoll 773

2021-06-07 Styrelsemöte, protokoll 772

2021-05-03 Styrelsemöte, protokoll 771

2021-04-12 Styrelsemöte, protokoll 770

2021-03-15 Årsmöte (digitalt), protokoll 769

2021-03-08 Styrelsemöte, protokoll 768

2021-02-08 Styrelsemöte, protokoll 767

2021-01-11 Styrelsemöte, protokoll 766

2020-12-07 Styrelsemöte, protokoll 765

 
Årsmöte 2022

Kallelse årsmöte 2022
Årsredovisning 2021
Verksamhetsberättelser 2021
Valberedningens förslag för styrelse och övriga funktionärer från 2022
Propositioner
Proposition 1
Proposition 2
Proposition 3
Motioner inför årsmötet

Höstmöte 2021

Kallelse höstmöte 2021
Propositioner inför höstmötet
Proposition 1 
Proposition 2
Proposition 3
Motioner inför höstmötet 
Ekonomi
Budget 2022
Avgifter 2022