Dokument

Här hittar du information/dokument som du öppnar genom att klicka på texten. Saknar du något kan du kontakta kansliet.

Ansökan medlemskap och båtplats

Ansökan om båt byte – maila uppgifter till kansli@nasbyviken.se

Avgifter/priser 2023

Hamnordning Näsbyviken

Hamnordning Klubbholmen

Stadgar för NBS

NBS Vision

NBS Miljöplan

Verksamhetsplan/Årskalender 2023

Handlingsplan för medlemmar med funktionshinder

Policy för hantering av personuppgifter 

NBS hamn – planritning

NBS klubbholme – karta

Mötesprotokoll

2023-06-12 Styrelsemöte, protokoll 800

2023-05-08 Styrelsemöte, protokoll 799

2023-04-17 Styrelsemöte, protokoll 798

2023-04-17 konstituerande styrelsemöte, protokoll 797 

2023-03-20 Årsmöte, protokoll 796

2023-03-13 Styrelsemöte, protokoll 795

2023-02-13 Styrelsemöte, protokoll 794

2023-01-16 Styrelsemöte, protokoll 793

2022-12-12 Styrelsemöte, protokoll 792

2022-11-14 Höstmöte, protokoll 791

2022-11-12 Styrelsemöte, protokoll 790

2022-10-17 Styrelsemöte, protokoll 789

2022-09-19 Styrelsemöte, protokoll 788

2022-08-22 Styrelsemöte, protokoll 787

2022-06-13 Styrelsemöte, protokoll 786

2022-05-09 Styrelsemöte, protokoll 785

 

Årsmöte 2023

Kallelse årsmöte 2023
Årsredovisning 2022
Verksamhetsberättelser 2022
Valberedningens förslag för styrelse och övriga funktionärer från 2023

Propositioner
Inga propositioner inför årsmöte 2023
Motioner inför årsmötet

Höstmöte 2022

Kallelse höstmöte 2022
Propositioner inför höstmötet
Inga propositioner till höstmöte 2022
Motioner inför höstmötet 
Ekonomi
Budget 2023
Avgifter 2023