Dokument

Här hittar du information/dokument som du öppnar genom att klicka på texten. Saknar du något kan du kontakta kansliet.

Ansökan medlemskap och båtplats

Ansökan om båtbyte – maila uppgifter till kansli@nasbyviken.se

Nyhetsbrev, september 2021

Avgifter/priser 2021

Hamnordning Näsbyviken

Hamnordning Klubbholmen

Stadgar för NBS

NBS Vision

NBS Miljöplan

Verksamhetsplan/Årskalender 2021

Handlingsplan för medlemmar med funktionshinder

Policy för hantering av personuppgifter 

NBS hamn – planritning

NBS klubbholme – karta

Mötesprotokoll

2021-09-06 Styrelsemöte, protokoll 774

2021-08-16 Styrelsemöte, protokoll 773

2021-06-07 Styrelsemöte, protokoll 772

2021-05-03 Styrelsemöte, protokoll 771

2021-04-12 Styrelsemöte, protokoll 770

2021-03-15 Årsmöte (digitalt), protokoll 769

2021-03-08 Styrelsemöte, protokoll 768

2021-02-08 Styrelsemöte, protokoll 767

2021-01-11 Styrelsemöte, protokoll 766

2020-12-07 Styrelsemöte, protokoll 765

2020-11-19 Höstmöte (digitalt), protokoll 764

2020-11-16 Styrelsemöte, protokoll 763

2020-11-06 Årsmöte (digitalt), protokoll 762

2020-10-05 Styrelsemöte, protokoll 761

2020-09-07 Styrelsemöte, protokoll 760

Höstmöte 2021

Kallelse höstmöte 2021
Propositioner inför höstmötet
Proposition 1 
Proposition 2
Proposition 3
Motioner inför höstmötet 

Årsmöte 2021

Årsmöte 2021 genomfördes via Survey Monkey.
Årsredovisning 2020
Kallelse årsmöte 2021
Valberedningens förslag för styrelse och övriga funktionärer från 2021
Årsmöte genomfördes digitalt via Survey Monkey, protokoll se ovan.