Tips

Här kommer vi att fylla på med tips och råd som gör båtlivet enklare.

Vinterförvaring

För pallning av båten rekommenderar vi vaggor i aluminiumrör för segelbåtar och bockar i aluminium för motorbåtar med ställbara stöttor. Vagnar accepteras ej.
Vår hamnplan är ojämn och därför måste dina stöttor/bockar ha ställbara stöttor för optimal uppställning. Båten skall placeras lodrätt i pallningen. OBS! Fäst inte presenningar i stöttor då kraftig vind kan flytta stöttor och i värsta fall tippa båten.

Din vagga/bockar ska vara tydligt märkta med namn och telefonnummer så att vakten enkelt kan höra av sig vid problem.

Om båten förvaras på trailer ska denna vara tydligt märkt med namn och telefonnummer samt NBS dekal. Fäst gärna även DNA dekal på trailern. Genom märkningen kan vakten kontakta dig vid problem.

Båtbotten

Hur får jag tvätta ren min båtbotten på land?

I samband med upptagning tvättar vi din båtbotten med högtrycksaggregat med varmvatten. Då är filteranläggningen igång och tar hand om föroreningar.

När spolplattorna är i drift (se information på hemsida och facebook) får de användas för tvätt av båtbotten (endast under upptagningsperioden). Om du har en skrovren båt rekommenderar vi att du använder motorbåttvätten längst ut på brygga 2.

I reningsverket filtrerar vi med torvfilter och kopparfilter. Torvfiltret måste bytas efter 250 båtvättar (slamsugning) och tvättas fler båtar riskerar kopparfiltret att slitas ut snabbt med stora kostnader som följd. Därför är spolplattorna endast i drift under upptagningssäsongen så att kansliet har kontroll på antalet båtbottentvättar och kan byta filter i rätt intervall. 

Om Du har båt med blödande färg måste denna avlägsnas. Den får inte tvättas i hamnen.

Hur kan jag tvätta min båtbotten i sjön?

Att tvätta din båtbotten i sjön är det mest miljövänliga alternativet du kan välja.

Från 2019 har NBS egen båttvätt för motorbåtar längst ut på brygga 2 med mycket förmånliga priser. För segelbåtar rekommenderar vi tvätten på Bosön där NBS medlemmar har rabatt. 

I båttvätt får endast skrovrena båtar och båtar med hård bottenfärg som inte målats det senaste året tvättas. Tänk på att kontrollera när havstulpanerna sätter sig (se båtmiljö.se) och tvätta botten ca 2 veckor efter detta datum för bästa effekt. Det räcker att tvätta båtbotten 2-3 gånger per säsong, se båttvättarnas rekommendationer.

I borsttvättar får inte båtar med blödande färg tvättas, denna färg måste tas bort på land enligt NBS regler för hur man tar bort bottenfärger.

Båt med TBT(Tributyltenn)-färg kvar?

Tributyltenn (TBT), egentligen tributyltennhydrid, är en mycket giftig organisk förening. Redan i små doser är giftverkan stor. Giftverkan består i störningar på kroppens immunförsvar och hormonsystem. Användningsförbud infördes i Sverige 1989 men kan förekomma på båtar byggda några år in på -90 talet. Misstänker du att du har TBT på båten ska hamnkontoret informeras.

Du får inte avlägsna gammal TBT-färg i hamnen utan måste ta hjälp av varv att göra detta arbete då dessa färger är väldigt giftiga. 

Vad bör jag passa på att göra när jag ändå har skrovren båtbotten?

Passa på att byta genomföringar och även eventuella bälgar. 

Vilket skydd kan jag ha på en ren båtbotten?

Du kan lämna båtbotten som den är och bottentvätta båten istället. Det finns flera båtbottentvättar i vårt närområde. Tänk på att kontrollera när havstulpanerna kommer (se båtmiljö.se) och bottentvätta ca 2 veckor efter detta datum för bästa effekt.

Du kan även behandla din båtbotten med epoxi eller de bottenfärger som är tillåtna i regionen.

När det gäller epoxi har du några tips här:

När all gammal båtbottenfärg är avlägsnad kan gelcoaten behöva skyddas av ett eller flera lager epoxi, se tillverkarens rekommendationer. Beroende av fabrikat, med eller utan tillsatt lösningsmedel eller andra tillsatser, kräver de olika produkterna olika lägsta-temperaturer. Epoxi är också känslig för fukt och dagg innan den är härdad. Läs fabrikantens anvisningar noga innan du bestämmer vilken produkt du ska använda. Tänk på att inte blanda mer än du hinner använda innan blandningen härdar, jämför ”potlife” = hur länge du kan bearbeta färgen, för olika märken. Se kemikalieinspektionens lista för mer information om de olika produkterna.

Vanlig epoxi kan infärgas med en låg andel pigment, flera lager ger mer färg men knappast en täckande färg.
Epoxiprimer finns i lite olika färger, men den ytan är ganska sträv och för ett glatt ytskikt krävs ordentligt sliparbete i flera steg som avslutning. Alternativt kan man, efter primern, måla ett lager klar epoxi som avslutning. Om Du absolut vill ha en röd eller grön båtbotten finns också alternativet att först måla hela botten med en tvåkomponentsfärg och sen täcka den färgen med ett lager epoxi. (Kolla med tillverkaren vilken färg som kan målas över med epoxi och hur många lager som krävs).

Något att tänka på är valet av kulör på botten. En mörk kulör gör det svårare att se när det är dags att tvätta botten och en vit botten gör det svårt att se om/när havstulpanerna börjat växa till sig.

Epoxi är inte helt UV-beständigt så den kan börja ”krita” i vattenlinjen efter några år. Enligt uppgift kan man då slipa ytan lätt och lägga på ett nytt skikt epoxi.

Hur kan jag göra ren min båtbotten?

Du som båtägare är skyldig att följa Miljöbalken och våra föreskrifter och anvisningar. Utöver Miljöbalken gäller följande:

  • Tvätt av båtbotten får endast utföras på spolplattorna när reningsverket är i drift.
  • Ingen färg får spridas till marken, täck marken väl innan arbete påbörjas. Efter arbetet viks täckningen försiktig, märks och placeras i miljömajan
  • Ingen färg får spridas via luften, det bör vara vindstilla när du arbetar
  • Var försiktig med att inandas färgdamm, särskilt om det finns kvar gammal mycket giftig bottenfärg. Se även om TBT-färger. 

Flera olika möjligheter finns för att ta bort gammal färg.
A) Skrapa med eller utan färgborttagningsmedel
B) Slipa med ”proffsutrustning” kopplad till dammsugare
C) Blästring (Godkännande av hamnkontor krävs).

Slipa med maskin kopplad till en för detta ändamål anpassad dammsugare som kan hyras. Täck marken och samla upp alla sliprester.

Blästra med sand (alternativt is-blästring i vissa fall). Observera att båtägaren själv ansvarar för att ta bort allt material och täcka väl så att inte andra båtar påverkas. Tänk på att kölen på en segelbåt och andra metaller som blästras bör grundmålas i stort sett omedelbart efter blästring för att inte rosta/oxidera. Detta gäller även blyköl.

Använd en skrapa med ansluten dammsugare. Finns att köpa hos välsorterade båtbutiker. Marken måste täckas för att samla den färg som ”sprätter” och lämpligt andningsskydd bör användas.

Det finns företag som kan hjälpa dig mot betalning. Observera att du ansvarar enligt ovan.

Vad får jag måla med? Hur?

Tänk på att det mest miljövänliga sättet är att inte måla utan istället använda båtbottentvätt, NBS har båtbottentvätt i hamnen från 2019 med kraftig rabatt.

Om du ändå vill måla är här en lista med av kemikalieinspektionen godkända färger

Du kan läsa mer om hur du kan behandla din båtbotten i ”vilket skydd kan jag ha på en ren båtbotten”.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com