Båt med TBT-färg

NBS är sedan 2023 en TBT-fri båthamn. Alla våra båtar som är på hamnplan är mätta och antingen godkända eller sanerade. Nya medlemmar som har båt som är byggd tidigare än 1995 måste inkomma med ett godkänt TBT-bevis till kansliet, innan den tas till NBS hamn. Detta gäller även om en medlem byter båt och den båten är byggd tidigare än 1995. Innan båten tas till NBS så måste kansliet ha ett godkänt TBT-bevis. Om osäkerhet uppstår kan ni alltid kontakta kansliet.

Bottenfärg FAQ

Vad är TBT?

TBT, (tributyltenn) är cancerframkallande och är ett mycket giftigt ämne som påverkar många organismer, även i låga halter. TBT är också giftigt för människan, eftersom det också påverkar våra hormoner. Bottenfärger som innehåller TBT är förbjudna i Sverige sedan 1989 för alla fritidsbåtar och sedan 2008 får det inte förekomma alls på skroven. Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på.

Källa: Transportstyrelsen

Vad gör NBS?

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (som är tillsynsmyndigheten) ställer krav på Näsbyvikens Båtsällskap att båtar som har bottenfärg som innehåller TBT inte för sjösättas innan det är åtgärdat. För att kunna rapportera bottenfärgerna kommer NBS kartlägga medlemmarnas båtbottenfärger:

  1. Kommunen har ställt krav på NBS att samla in självrapporterade uppgifter från alla klubbens båtar vilken båtbottenfärg som användes på båten senaste säsongen. Dessa uppgifter ska NBS lämna in till kommunen i slutet av 2021.

  2. Kommunen har ställt krav på NBS att inkomma med underlag av mätningar av TBT-värden för att visa om det finns båtar som innehåller spår av TBT. Styrelsen i NBS har granskat olika metoder att mäta TBT och har landat i att hyra en XRF-mätare från Svenska Båtunionen.
När genomförs mätningen av TBT?

Målet är att börja mäta båtbottnar vecka 44 2021. Detta för att båtägaren ska ha hela vintern på sig att kunna åtgärda om det finns TBT i båtens bottenfärg. NBS kommer börja med att mäta de båtar som är äldre än 1989 för att senare mäta yngre båtar.

Hur genomförs mätningen av TBT?

XRF-mätning utförs genom att man med hjälp av ett instrument som skickar ut röntgenstrålning mot båtskrovet snabbt kan analysera halterna av koppar, zink, tenn och bly. Hos NBS har två medlemmar genomgått en utbildning via Svenska Båtunionen och är anmälda hos strålskyddsmyndigheten. Dessa personer kommer genomföra mätningarna.

Vad gör jag om jag har TBT?

Båtägare är skyldig att avlägsna bottenfärg som innehåller TBT, oavsett om det är något tidigare målat färglagerDet finns fler metoder att ta bort båtbottenfärg med TBT och den metoden som främst rekommenderas av NBS är en så kallad gelbehandling. NBS undersöker hur de kan underlätta och hjälpa de medlemmar som behöver sanera sina båtar. OBS, man får inte börja sanera sin båt på NBS-område förens hamnkaptenen har godkänt täckning av marken.

Se rekommendationer från transportstyrelsen här

Se bild som exempel

Vilka omfattas av förbudet att ha TBT i sin bottenfärg?

TBT är förbjudna i Sverige sedan 1989 för alla fritidsbåtar och sedan 2008 får det inte förekomma alls på skroven. Handelsfartyg som är registrerade inom EU får sedan 2003 inte längre målas med färger som innehåller TBT och sedan 2007 omfattas även fartyg registrerade utanför EU, äldre färglager får heller inte läcka till miljön.

Källa: Transportstyrelsen, Havet.nu

Vart hittar jag vilka färger som är godkända att ha i Östersjön?

På kemikalieinspektionen hemsida kan ni se vilka båtbottenfärger som är godkända i Östersjön. Var dock uppmärksam på att blödande färger är inte tillåtna i NBS. De sätter igen filtret i vårt reningsverk.