Sjösättning och upptagning

Sjösättning

Tider för sjösättning 2019

Information inför sjösättningen

Påmastningsrutin för segelbåtsägare

Upptagning

Tider för upptagning 2019

Information inför upptagningen

Avmastningsrutin för segelbåtsägare

Allmän information

Allmän upptagning och sjösättning sker enligt fastställt program. Dessa perioder infaller under fyra helger från slutet av september samt under två helger från slutet av april.

Upptagning och sjösättning sker gemensamt i förmiddags- respektive eftermiddagspass med hjälp av funktionärer. Du blir placerad i ett kvarter med fast upptagnings- resp. sjösättningstid.
Motorbåtar under 2 ton tar vi upp på rampen och lyfter av med domkraft. Till hjälp har vi en traktor med förare och en kvartersbas som leder arbetet. Det ska finnas bockar med ställbara stöttor som är mellan 40 och 70 cm höga vid upptagningen. Tips om pallning får du här.

Segelbåtar och motorbåtar över 2 ton tar vi upp med vår kajkran och placerar dem på en traktordragen vagn. Båten lyfts sedan på plats med inhyrd mobilkran.

Vi rekommenderar vaggor i aluminiumrör för segelbåtar och bockar i aluminium för motorbåtar. OBS. Egna vagnar accepteras ej.
Bockar och vaggor ska vara tydligt märkta med namn och telefonnummer. På sommaren förvaras större vaggor och bockar i kvarter D-3, D-4, E-3 och E-4 eller i skogen bakom mastskjulet.

Täckningsmateriel och löst pallningsmaterial placeras under sommaren i skogen bakom miljömajan, väl packat och märkt.
Under vintern får el endast vara ansluten när någon är i båten, annars föreligger brandrisk. Det går att få begränsat eltillstånd för att ladda batterier av kansliet.

Vid renovering, utlandsvistelse, sjukdom mm kan klubben godkänna att båt ligger kvar på plan under max en sommar.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com