Sjösättning

Upptagning

Frambock på rampen

Frambock på rampen Max bredd 130 cm, höjd mellan 60-70 cm tunn brädlapp som sula och av märke Press & Son

Bakbock på rampen

60-70 cm höjd, max 150, mellan benens utsida, brädlapp som sula och av märke Press & Son

Allmän information

Process

Allmän upptagning och sjösättning sker enligt fastställt program under fyra helger från slutet av september samt under två helger från slutet av april/början maj.

Upptagning och sjösättning sker gemensamt med hjälp av funktionärer. Du blir placerad i ett kvarter med fast upptagnings- resp. sjösättningstid och ska hjälpa till under hela arbetspasset.
Motorbåtar under 2 ton tar vi upp på rampen. Till hjälp har vi en traktor med förare och en kvartersbas som leder arbetet. För motorbåtar vid rampen ska bockar som är mellan 60-70 cm höga med ställbara välsmorda stöttor användas, se bilder ovan. Tips om pallning får du här.

Segelbåtar och motorbåtar över 2 ton

Tas upp med vår kajkran och placerar dem på en traktordragen vagn. Båten lyfts sedan på plats med inhyrd mobilkran

Nya båtar i NBS

För nya båtar i NBS är det kölpallning och stöttor för segelbåtar. För motorbåtar är det aluminiumbockar av märke Press & Son. OBS. Egna vagnar accepteras ej.
Bockar och vaggor ska vara tydligt märkta med namn och telefonnummer. På sommaren förvaras större vaggor och bockar i kvarter D-3, D-4, E-3 och E-4 eller i skogen bakom mastskjulet.

Täckningsmaterial och löst pallningsmaterial

Placeras under sommaren i skogen bakom mastskjulet, väl packat och märkt.
Under vintern får el endast vara ansluten när någon är i båten, annars föreligger brandrisk. Det går att få begränsat el tillstånd för att ladda batterier av kansliet.

Vid renovering, utlandsvistelse, sjukdom mm kan klubben godkänna att båt ligger kvar på hamnplan under max en sommar.

Telefon: 0708-54 90 00
E-post: kansli@nasbyviken.se ekonomi@nasbyviken.se
Org.nr. 816000-1155