Sjösättning och upptagning

Frambock rampen: max 120cm total bredd 55-70 cm hög Träreglar under bocken, tunna och breda
Bakbock rampen: max 150 cm yttre bredd mellan ben, 55-70 cm hög Träreglar under bocken, tunna och breda

Allmän information

Allmän upptagning och sjösättning sker enligt fastställt program under fyra helger från slutet av september samt under två helger från slutet av april.

Upptagning och sjösättning sker gemensamt med hjälp av funktionärer. Du blir placerad i ett kvarter med fast upptagnings- resp. sjösättningstid och ska hjälpa till under hela arbetspasset.
Motorbåtar under 2 ton tar vi upp på rampen. Till hjälp har vi en traktor med förare och en kvartersbas som leder arbetet. För motorbåtar vid rampen ska bockar som är mellan 55-70 cm höga med ställbara välsmorda stöttor användas, se bilder ovan. Tips om pallning får du här.

Segelbåtar och motorbåtar över 2 ton tar vi upp med vår kajkran och placerar dem på en traktordragen vagn. Båten lyfts sedan på plats med inhyrd mobilkran.

Vi rekommenderar vaggor i aluminiumrör för segelbåtar och bockar i aluminium för motorbåtar. OBS. Egna vagnar accepteras ej.
Bockar och vaggor ska vara tydligt märkta med namn och telefonnummer. På sommaren förvaras större vaggor och bockar i kvarter D-3, D-4, E-3 och E-4 eller i skogen bakom mastskjulet.

Täckningsmateriel och löst pallningsmaterial placeras under sommaren i skogen bakom miljömajan, väl packat och märkt.
Under vintern får el endast vara ansluten när någon är i båten, annars föreligger brandrisk. Det går att få begränsat eltillstånd för att ladda batterier av kansliet.

Vid renovering, utlandsvistelse, sjukdom mm kan klubben godkänna att båt ligger kvar på plan under max en sommar.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com