Nu är nya rampen öppen för användning. Rampen går till det vita strecket på rampbryggan och har en betongklack i slutet för att undvika att man kan köra av rampen.