Tyvärr har en medlem råkat ut för en båtmotorstöld vid sin bryggplats igår. Därför uppmanar vi alla medlemmar att alltid stänga grindar efter passage (både gång och körgrind) och vara vaksamma att obehöriga inte kommer in på området eller bryggorna.