Det råder eldningsförbud enligt länsstyrelsen. Det gäller givetvis även för vår klubbholme. När det gäller grillar får inte engångsgrillar eller våra 2 kolgrillar på klubbholmen användas. Det går bra att grilla i medhavda grillar (ej engångs!) som placeras med omdöme (ej på brännbara material). Det är viktigt att ha kontroll på grillen ända tills den är släckt!