Nu är markarbetena för nya kvarter A2 slutförda, Hela detta kvarter upplåts för permanenta trailerplatser. Nu återstår att planera upp ytan och dela ut platserna. De tidigare innehavarna av permanent trailerplats i kvarteret får givetvis plats i det nyplanerade kvarteret.

Planeringen och uppmärkningen av platserna kommer att dröja till augusti/september. Därefter kommer båtägarna i kvarteret att få information och ritning hur de ska stå.