Flytta jollar

Alla jollar ska förvaras under resp. medlems båt under vintern. Därigenom ser vi vilka jollar som inte används och därmed kan kasseras. På städdagen nu på lördag kommer vi att kassera de jollar som ligger kvar på jolleramperna längs och bredvid klubblokalen.

Upptagning klar

Nu är den sista båten i den allmänna upptagningen på land. Nu är det fritt fram för alla med tillfälliga trailerplatser att parkera sina båtar och trailers på anvisade platser. Om det är oklart var du ska stå får du kontakta kansliet. Nästa måndag (21 oktober) kommer vi att stänga av spolplattor och vatten. Därefter går det inte längre att tvätta båtar i hamnen. Båtbottentvätten är öppen under hela oktober, boka via länk på hemsidan.

Städdagar

Nu återstår 2 städdagar detta år, dels är det den 19 oktober i hamnen mellan kl. 10-12 och dels hela dagen den 26 oktober på klubbholmen. I hamnen ska vi främst röja sly och städa av hamnplan, kolla bryggor mm. Arbetet avslutas med god grillad korv (finns även vegatariska alternativ). Städdagen på klubbholmen börjar med båtfärd till klubbholmen (taxibåt) från Waxholm och sedan arbete fram till kl 15. Samåkning ordnas från Näsbyviken. Du är åter i Näsbyviken vid 16.30 efter en härlig dag i skärgården. Programmet har du i länken ovan. Välkomna!

Skämshörnan

Dessa två trailers stod kvar på hamnplan när upptagningarna började och kansliet söker nu ägarna. Båda trailers är omärkta så vi ber ägarna att omgående kontakta kansliet.

Upptagning i helgen

Nu är det dags för upptagning under kommande fyra helger, klart den 13 oktober. Vänligen respektera avspärrningar så att alltid utrymningsvägar är fria och tillgängliga och gå ej i arbetsområdet. Scouterna kommer att ha servering vid mastkranen om du vill ta en fika och se på upptagningarna.