Alla jollar ska förvaras under resp. medlems båt under vintern. Därigenom ser vi vilka jollar som inte används och därmed kan kasseras. På städdagen nu på lördag kommer vi att kassera de jollar som ligger kvar på jolleramperna längs och bredvid klubblokalen.