Jollar ska förvaras under båten under vintern.

De jollar som ändå låg kvar på jolleramperna på städdagen i lördags har flyttats till en plats bakom mastförvaringen. Om din jolle flyttats ber vi att du placerar den under din båt och samtidigt kontrollerar att den har en jolledekal med ett nummer. Sådan dekal får du på kansliet.

Dessa nummer ska vara registrerade i BAS-systemet så att vi kan identifiera vilken jolle som hör till vilken medlem.

De jollar som ligger kvar på nästa städdag i vår kommer att slängas.