Nu återstår 2 städdagar detta år, dels är det den 19 oktober i hamnen mellan kl. 10-12 och dels hela dagen den 26 oktober på klubbholmen.

I hamnen ska vi främst röja sly och städa av hamnplan, kolla bryggor mm. Arbetet avslutas med god grillad korv (finns även vegatariska alternativ).

Städdagen på klubbholmen börjar med båtfärd till klubbholmen (taxibåt) från Waxholm och sedan arbete fram till kl 15. Samåkning ordnas från Näsbyviken. Du är åter i Näsbyviken vid 16.30 efter en härlig dag i skärgården. Programmet har du i länken ovan.

Välkomna!