Vårt torvfilter i reningsverket är fullt och därför har vi idag varit tvungna att stänga av våra spolplattor. Därmed är ingen båttentvätt längre tillåten på hamnområdet. Båtbottentvätten längst ut på brygga 2 är dock i drift till sista oktober, bokning sker via hemsidan.