Eltillstånd ska återlämnas

Tillstånd för tillfällig elanslutning SKA återlämnas efter 48 timmar. Tyvärr är det många medlemmar som inte återlämnar sina tillstånd, vilket medför att andra medlemmar blir utan när de behöver ladda batterier och annat. Det finns även permanenta el-tillstånd som kostar 500 kr/sommar och som kräver att galvanisk isolator är installerad i båten av behörig elektriker.

Asfaltering infart 26/4

Infarten vid Djursholmsvägen kommer att asfalteras på måndag den 26/4 mellan kl 7.00 – 21.00. Därför kommer medlemmar inte kunna köra in sin bil på området under denna period. På tisdag den 27/4 går det åter att köra in på hamnområdet.

Sjösättningsperiod

Kommande två helger är det sjösättning i NBS. Alla som kan ombeds att lämna sina bilar utanför området kommande helg, då kommer det att vara mycket trångt i hamnen. Parkera så att ni inte hindrar utrymningsvägar och varandra och respektera avspärrningar. Glöm inte att det är mycket kallt i vattnet – använd flytväst! Trailerbåtar får inte sjösättas när den allmänna sjösättningen pågår och påmastning får heller inte ske när vi arbetar. Servering av hamburgare, korv och soppa erbjuds mellan kl 11.30 – 14 vid mastkranen.Välkomna!

Första sjösättning 18/4

Söndag den 18 april börjar vi sjösätta i NBS. Vi börjar med de ”tunga” båtarna. Servering under sjösättningarna kommer återigen att organiseras ”corona-säkert” av Restaurant Triften. Serveringen äger rum mellan 11.30-14 vid mastkranen. Under sjösättning är det som vanligt viktigt att utrymningsvägar hålls öppna och att parkering sker med hänsyn till framkomlighet för räddningsfordon. Sjösättning av trailerbåtar får inte ske när vi håller på med ordinarie sjösättning.

Rensning klar!

Nu är vi klara med rensning av botten i hamnen. 15 dykare från Rena Mälaren har gått igenom hela vår hamn och även runt träbryggan på andra sidan viken och plockat upp allt skräp. Det blev en del men betydligt mindre än förväntat. Vi tackar för deras insats och nu vet vi att vår botten är ren! Tack alla dykare och funktionärer och Katherine Ahlberg för fantastisk god Chili con carne!

Rena Mälaren rensar

Lördag 10/4 kommer 26 volontärer från ”Rena Mälaren” för att rensa upp i Näsbyvikens hamn. Drygt hälften av dem är dykare som kommer att finkamma vår botten i hamnen efter gammalt skräp. Efter deras fantastiska insats kommer vi att kunna vara stolta till och med över vår botten i hamnen!För detta ändamål har vi dessutom drygt 20 frivilliga NBS-medlemmar som hjälper till. Som tack bjuds alla som deltar i projektet på varm lunch.Under tiden 9.30-15.30 vill vi därför inte ha någon biltrafik i närheten av rampen. Ingen båttrafik får förekomma då vi har dykare i vattnet. Containern som är uppställd vid spolplattan är endast för avfall som tas upp från botten och får inte användas till annat avfall.