Tillstånd för tillfällig elanslutning SKA återlämnas efter 48 timmar. Tyvärr är det många medlemmar som inte återlämnar sina tillstånd, vilket medför att andra medlemmar blir utan när de behöver ladda batterier och annat.

Det finns även permanenta el-tillstånd som kostar 500 kr/sommar och som kräver att galvanisk isolator är installerad i båten av behörig elektriker.