Söndag den 18 april börjar vi sjösätta i NBS. Vi börjar med de ”tunga” båtarna. Servering under sjösättningarna kommer återigen att organiseras ”corona-säkert” av Restaurant Triften. Serveringen äger rum mellan 11.30-14 vid mastkranen.

Under sjösättning är det som vanligt viktigt att utrymningsvägar hålls öppna och att parkering sker med hänsyn till framkomlighet för räddningsfordon. Sjösättning av trailerbåtar får inte ske när vi håller på med ordinarie sjösättning.