Infarten avstängd

Denna vecka och kanske även kommande veckor pågår arbeten vid vår infart vid Djursholmsvägen. Infarten är avspärrad från idag och kommer åter vara tillgänglig igen på fredag den 30/10 efter kl 13. Under tiden ber vi alla medlemmar att parkera på Fiskarstigen och gå till fots till båten. Det finns ett fåtal bagagevagnar tillgängliga (bl.a. en i mastskjulet). Ställ tillbaka bagagevagnarna utanför vagnhallen eller i mastskjulet efter användning. Nästkommande måndag kan infarten komma att behöva stängas igen, beroende på hur schaktarbetet fortskrider. Infarten kommer att vara öppen från fredagar kl 14 och under helger.

Vattnet avstängt

Nu är vattnet i hela hamnen avstängt och det är inte längre tillåtet att använda spolplattorna.

Stöld av motor

Inatt stals en 150 hk utombordsmotor i hamnen. Tänk på att göra det svårt för tjuvarna och håll extra vaksamhet om du ser något ovanligt. Kolla gärna till din båt med jämna mellanrum och se till att trailer eller bockar är märkta så att vakten kan ta kontakt direkt om de ser något.

Grop vid infarten

På måndag 26/10 kommer infarten till båtklubben vid Djursholmsvägen att grävas upp. Infarten går inte att använda under perioden 26/10 – 30/10. Därefter kommer infarten att markberedas och asfalteras och sedan tas den nya el-grinden i bruk. Mer information följer.

Vattnet stängs av 26/10

Vi kommer att stänga av vattnet i hamnen den 26/10 på förmiddagen. Därefter är allt vatten på bryggor och hamnplan avstängt tills kung Bore släpper greppet i vår.

Städdag avslutad

Höststädningen i hamnen är avslutad. 150 medlemmar deltog och vi fick mycket gjort. Dessutom var det trevlig samvaro och mycket båtsnack mellan medlemmarna. Nu är det snyggt och prydligt och vi ber alla medlemmar att hjälpas åt att hålla det lika fint under vintern. Alla sjösättningstider finns på hemsidan så nu börjar nedräkningen till våren.