På måndag 26/10 kommer infarten till båtklubben vid Djursholmsvägen att grävas upp. Infarten går inte att använda under perioden 26/10 – 30/10. Därefter kommer infarten att markberedas och asfalteras och sedan tas den nya el-grinden i bruk. Mer information följer.