Denna vecka och kanske även kommande veckor pågår arbeten vid vår infart vid Djursholmsvägen. Infarten är avspärrad från idag och kommer åter vara tillgänglig igen på fredag den 30/10 efter kl 13. Under tiden ber vi alla medlemmar att parkera på Fiskarstigen och gå till fots till båten. Det finns ett fåtal bagagevagnar tillgängliga (bl.a. en i mastskjulet). Ställ tillbaka bagagevagnarna utanför vagnhallen eller i mastskjulet efter användning.

Nästkommande måndag kan infarten komma att behöva stängas igen, beroende på hur schaktarbetet fortskrider. Infarten kommer att vara öppen från fredagar kl 14 och under helger.