El-grind försenad

El-grinden på Djursholmsvägen är försenad och kommer att bli monterad efter höstens upptagningar. Skälet är att kommunens arbete med bygget av Näsby slott återigen är försenat, denna gång pga en […]

Asfaltering och grindar

Nu är asfalten lagd på Fiskarstigen. Underarbetet inför asfaltering av ytan vid Djursholmsvägen påbörjas på måndag. Detta kan föranleda korta avstängningar av infarten vid Djursholmsvägen. Onsdag den 19/8 kommer de […]

Asfalt Fiskarstigen

Nu har arbetet med att asfaltera Fiskarstigen påbörjats. Det beräknas klart under mitten av nästa vecka. Tills dess ber vi er att parkera inne på hamnplan istället.