Nu är asfalten lagd på Fiskarstigen. Underarbetet inför asfaltering av ytan vid Djursholmsvägen påbörjas på måndag. Detta kan föranleda korta avstängningar av infarten vid Djursholmsvägen.

Onsdag den 19/8 kommer de nya grindarna till båda infarterna att monteras och då monteras även gånggrindarna. Vi ber medlemmar att inte nyttja parkeringen på Fiskarstigen tills dess, så att asfalten härdar och asfaltkanten inte knäcks. Stödkant kommer att läggas när asfalten härdat vilket tar längre tid vid de nuvarande höga temperaturerna.

Driftsättning av elgrinden vid Djursholmsvägen sker när vi lagt in alla telefonnummer som ska öppna grinden i databasen. Tills dess kommer den gamla grinden att vara kvar.

Elgrinden på Fiskarstigen kommer endast att vara öppen för leverantörer till NBS och vissa hantverkare.