El-grinden på Djursholmsvägen är försenad och kommer att bli monterad efter höstens upptagningar. Skälet är att kommunens arbete med bygget av Näsby slott återigen är försenat, denna gång pga en pumpstation som ska installeras och tydligen måste planeras om. Vår infart till området kommer att bli tidvis begränsad då det ska grävas servis för det nya området längs Djursholmsvägen. Därför har vi kommit överens om att skjuta på detta arbete tills upptagningarna är klara, dvs till i mitten av oktober.

Grinden på Fiskarstigen används endast för leveranser och serviceföretag.