Mastskjulet utsmyckas

Den gamla propellern (historia okänd) som legat bredvid hamnkontoret har renoverats och målats av Hans Erling (tack!) och har nu placerats på sin nya plats som utsmyckning på mastskjulet. Tack […]

Styrelsebeslut klubbholmen

Vid gårdagens styrelsemöte bestämdes att vi följer skärgårdstiftelsens beslut i samband med Corona och fortsätter att hålla bastuarna på klubbholmen stängda. Vi passar samtidigt på att renovera den ena bastun […]

Nymålat!

Nu är vårt mastskjul nymålat, stort tack till vår ”målare” Matts Forslund för snabbt och snyggt arbete!Vi kommer att smycka fasaden som tidigare med ett tillägg, vår medlem Hans Erling […]