Vid gårdagens styrelsemöte bestämdes att vi följer skärgårdstiftelsens beslut i samband med Corona och fortsätter att hålla bastuarna på klubbholmen stängda. Vi passar samtidigt på att renovera den ena bastun som var i stort behov av underhåll.
Klubbholmstugan blir tillgänglig igen, dock med den begränsningen att efter varje hyra kommer den att vara stängd fyra dygn så att smitta ej kan spridas. Detta tidsintervall bestämdes för att inte sprida eventuell smitta. Städning av klubbstugan görs av hyrande medlem.

Du bokar klubbholmsstugan genom att kolla om den är tillgänglig aktuella datum på hemsidan och därefter maila din bokning till kansli@nasbyviken.se så lägger vi in bokningen.