Den gamla propellern (historia okänd) som legat bredvid hamnkontoret har renoverats och målats av Hans Erling (tack!) och har nu placerats på sin nya plats som utsmyckning på mastskjulet. Tack Hasse Landin och Hans Erling för bra jobb!

Nu ska vi bara få upp NBS-skylten så är det klart sen.