Nu är lyftanordning för masterna klart

Nu har arbetet med att säkerställa säkert lyft med master inne i masthuset under vaktlokalen blivit klart. Detta efter att en medlem lagt in en motion om att få detta verkställt.

Spolplattan är nu öppen för tvätt

Nu är det tillåtet att tvätta båtbotten på spolplattan. Avloppet från spolplattan är nu åter kopplat till vårt reningsverk. Spolplattan kommer att stängas av efter att ordinarie upptagning är avslutad i mitten av oktober.