Nu är det tillåtet att tvätta båtbotten på spolplattan. Avloppet från spolplattan är nu åter kopplat till vårt reningsverk. Spolplattan kommer att stängas av efter att ordinarie upptagning är avslutad i mitten av oktober.