Hamninformation

Näsbyviken är en skyddad vik i Stora Värtan. Båtklubben har 600 bryggplatser med Y-bommar på sju pontonbryggor. På land har vi plats för 550 båtar. Området är inhägnat med elgrindar vid infarter och bryggor och därmed avstängt för all obehörig biltrafik.

Medlemmar med båt i hamnen kommer in genom infarten vid Djursholmsvägen genom att ringa grinden på telefon 07191203572367. Grinden vid Fiskarstigen är endast till för leveranser.

I hamnen finns klubbhuset med kansli och klubblokal inklusive kök som kan hyras av medlemmar. Vi har även en separat vaktlokal, verkstadshall och ett antal mastförråd. Dessutom har vi Viggbyholms sjöscoutkår som hyresgäster.

Båtbottentvätt

Både vid krankajen och  rampen finns spolplattor med rening av vattnet vid båtbottentvättar. 

Motorbåt

För motorbåtar har vi en båtbottentvätt längst ut på brygga 2. Där tvättar medlemmar i NBS med årsmärke till kraftigt reducerade priser tack vare att projektet har medfinaniserats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.

Segelbåt

Segelbåtar kan bottentvätta sin båt på Bosön (segelbåtstvätt) till reducerade priser. Ange privat brygga vid bokning.

Båthantering

För båthantering har klubben en 8-tons pelarkran, en sjösättningsramp, ett antal upptagningsvagnar för båtar upp till 8 ton och tre traktorer. Vid krankajen finns också en motorlyft. Maximalt segelbåtsdjup för nya medlemmar är 180 cm då hamnen på sina ställen inte har större djup.

nbs brygga

Övrigt

På bryggorna, krankajen samt slipbryggan finns slangar med färskvatten. Toatömning finns både på krankajen och mellan brygga 2 och 3. Olika typer av handkärror finns tillgängliga för transporter till och från båtarna. Här ser du allt som finns i hamnen.

I hamnen finns även sopcontainer, miljömaja för miljöfarligt avfall, spilltankar för olja och glykol samt en glasigloo. All information finns samlad i hamnordningen.

Ansökan om båtplats

Här fyller du i ansökan om medlemskap både med och utan båt. Om din ansökan avser båtplats blir den giltig först när du betalat in köavgiften som faktureras. Observera att använda det OCR-nummer som står på fakturan vid betalning. Här hittar du uppgift om våra priser. Observera att NBS för närvarande har ca. 3-5 års kötid.

Uppsägning av båtplats

Uppsägning av båtplats måste ske före den 1 april för att slippa avgift för sommarplats och före den 1 augusti för att slippa avgift för vinterplats.

Ansökan om båtbyte

När du byter båt måste du ansöka om båtbyte genom att skicka ett mail till kansli@nasbyviken.se där du anger information om den nya båten som fabrikat och modell, mått, vikt och djupgående samt vilket år den är ifrån. Om båten är äldre än från 2000 eller äldre så måste vi ha ett bevis på att båten inte har TBT på sin båtbotten. Därefter kommer vi att kontakta dig. 

Klubben behöver korrekta båtuppgifter för planering, debitering, kontroll och statistik. Bytet kan också innebära att brygg- eller uppläggningsplatsen måste bytas i mån av tillgänglighet. Det finns ingen garanti att du kan erbjudas passande plats då det förutsätter att sådan plats finns tillgänglig.

Uppgifter om båtbyte inför vinteruppläggningen bör vara kansliet tillhanda senast före den 10 augusti.