Aktiviteter

NBS har en kommitté för aktiviteter i klubben där Robert Westerlind är ansvarig. Vi behöver fler som engagerar sig i denna grupp. Maila aktiviteter@nasbyviken.se om du är intresserad av att delta i gruppen.

Utöver våra fasta aktiviteter nedan organiserar klubben flera utbildningar och föreläsningar.

Städdagar

Varje år arrangerar vi fyra städdagar i båtklubben, två i hamnen (höst- och vårstädning) och två på klubbholmen (höst och vårröj). Varje medlem ska närvara på en städdag under året för att undgå städavgift. Våra städdagar är väldigt trevliga, vi arbetar tillsammans och sen bjuds på något att äta och dricka. Datum till städdagar hittar du i verksamhetsplanen/årskalendern som du hittar under dokument på hemsidan.

Gullviverallyt

Gullviverallyt har varit inställt pga Corona. Du hittar aktuell information på www.gullviverallyt.se.

Kasta loss på klubbholmen

Kasta loss återkommer i juni 2022. På grund av Corona har denna aktivitet inte genomförts 2020 och 2021.
2019 kom 80 vuxna och 20 barn.

Du anmäler dig och din familj genom att skicka ett mail till aktiviteter@nasbyviken.se. Ange hur många vuxna resp. barn ni kommer med.

Seglarskolan

Tillsammans med Viggbyholms Sjöscoutkår arrangerar vi en seglarskola för klubbens barn mellan 8 och 15 år i juni varje år. Du kan läsa mer om denna under Ungdom/Junior .  

Kräftkalas/kräftjakt

Årets kräftjakt äger rum den 4:e september. Inbjudan hittar du här.

Kräftjakten anordnas enligt SRS-systemet.

Banbeskrivning kräftjakten.

Är du medlem i NBS och vill kappsegla? Viggbyholms Segelsällskap har bildats för att erbjuda seglare en möjlighet till deltagande i av SSF sanktionerade kappseglingar samt uppleva trevlig samhörighet med andra seglare. VhSS är medlem i SSF.  Föreningen har ett nära samarbete med Näsbyvikens Båtsällskap (NBS) och Viggbyholms Båtklubb (VBK). Se även www.viggbyholmsss.se/startsida/