NBS har en kommitté för aktiviteter i klubben där Robert Westerlind är ansvarig. Vi behöver fler som engagerar sig i denna grupp. Maila aktiviteter@nasbyviken.se om du är intresserad av att delta i gruppen.

Utöver våra fasta aktiviteter nedan organiserar klubben flera utbildningar och föreläsningar.

Städdagar

Varje år arrangerar vi fyra städdagar i båtklubben, två i hamnen (höst- och vårstädning) och två på klubbholmen (höst och vårröj). Varje medlem ska närvara på en städdag under året för att undgå städavgift. Våra städdagar är väldigt trevliga, vi arbetar tillsammans och sen bjuds på något att äta och dricka. Datum till städdagar hittar du i verksamhetsplanen/årskalendern som du hittar under dokument på hemsidan.

Gullviverallyt

Gullviverallyt sker under Kristihimmelsfärds helgen. Du hittar aktuell information på www.gullviverallyt.se.

Kasta loss på klubbholmen

Årlig kick-off av båtsäsongen som alltid går av stapeln första lördagen i juni. Vi brukar bli ca 80 personer, stora som små, och programmet brukar starta strax efter lunch med fix på Klubbholmen, ibland sker en aktivitet för barn, gemensam bastu för damer respektive herrar, fördrink på bryggan, gemensam middag och dans på bryggan med trubadur. Det har varit otroligt roligt och uppskattat. 
Information om Kasta Loss skickas ut under april månad och anmälan görs till aktiviteter@nasbyviken.se

Seglarskolan

Tillsammans med Viggbyholms Sjöscoutkår arrangerar vi en seglarskola för klubbens barn mellan 8 och 15 år i juni varje år. Du kan läsa mer om denna under Ungdom/Junior .  

Kräftjakt

NBS-årliga kappsegling i augusti sk ”Kräftjakten” genomförs under dagen inne på Stora Värtan med efterföljande kräftkalas NBS-klubbhus, ca 18:00.

Alla segelbåtstyper är välkomna även jollar. Eventuellt erbjuds det gastplatser för de som vill prova på en enklare form av kappsegling. Har du motorbåt eller ingen båt men gärna vill vara med och segla nämn detta i anmälan så ordnar vi plats på någon av båtarna som anmält sig till tävlingen. 

På själva kräftkalaset i klubbhuset är alla medlemmar välkomna att vara med även om du inte har seglat. Du anger i anmälan på vilket sätt du deltar helt enkelt. Någon form av aktivitet utlovas för de som är kvar på land, med start 16:30.    

Alla tar med sig egen mat och dryck. Se mer info nedan om hur anmälan och planering går till.

_________________________________________________________________

Plats
NBS-Klubbhus, Näsbyvikens båthamn

Tider
Lördag i augusti 
Skepparmöte kl 13:30 (deltagare i kräftjakten)
Start kl 14:00 (deltagare i kräftjakten)
Start aktivitet på land 16:30
Kräftkalas med prisutdelning ca kl 18:00

Anmälan  
Via email till: aktiviteter@nasbyviken.se  
För deltagare i kappseglingen ange: Fullständigt namn på skeppare inkl mobilnummer, båttyp, segelnummer samt båtens SRS-tal. Om du ej har ett enskilt anpassat mätbrev för din båt hittar du ditt SRS-tal på

https://matbrev.svensksegling.se/Home/BoatList
Efteranmälan kan göras till Robert Westerlind vid NBS klubblokal senast kl 12:00 lördag XX

Regler
Kappseglingen sker enligt handicap SRS –utan undanvindssegel och bästa beräknad seglad tid i mål. Vanliga sjövägsregler gäller, deltagare för inte nationalitetsflagga.
Tid enligt GPS (synkroniseras vid skepparmötet).
Varje båt tar sin egen målgångstid, för senare avstämning med målfartyget.
Första båt i mål agerar målfartyg tills samtliga övriga båtar gått i mål. Målfartyget noterar varje båts målgångstid.
Tävlande deltar helt på egen risk. NBS-accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med före, under eller efter tävlingen.

Genomförande
Tävlingen kan eventuellt ställas in om tävlingsledningen bedömer att väderleksförhållandena är sådana att stor risk för person eller materiella skador på båtarna föreligger.
Bedömning görs i samband med skepparmötet.

Banor
Banan kommer förläggas med start och målgång strax utanför Näsbyviken, med en banlängd på ca 7-9 nm runt Stora Värtan. Beräknad max seglingstid ca 2,5tim
Detaljerad banbeskrivning delas ut på skepparmötet.

Tävlingsledning:
Robert Westerlind mob: 073 786 96 94

Prisutdelning
Kommer genomföras i samband med kräftkalaset.