Aktiviteter

NBS har en kommitté för aktiviteter i klubben där Robert Westerlind är ansvarig. Vi behöver fler som engagerar sig i denna grupp. Maila aktiviteter@nasbyviken.se om du är intresserad av att delta i gruppen.

Utöver våra fasta aktiviteter nedan organiserar klubben flera utbildningar och föreläsningar.

Städdagar

Varje år arrangerar vi fyra städdagar i båtklubben, två i hamnen (höst- och vårstädning) och två på klubbholmen (höst och vårröj). Varje medlem ska närvara på en städdag under året för att undgå städavgift. Våra städdagar är väldigt trevliga, vi arbetar tillsammans och sen bjuds på något att äta och dricka. Datum till städdagar hittar du i verksamhetsplanen/årskalendern som du hittar under dokument på hemsidan.

Gullviverallyt

13-16 maj 2021 är det dags för nästa Gulliverally. Tävlingen går över fyra dagar med maximalt 110 deltagare.
I drygt 40 år har NBS varit med och arrangerat Gullviverallyt som är en eskaderkappsegling enligt SRS-systemet. Intresset är alltid väldigt stort. Anmälan görs på www.gullviverallyt.se.

Kasta loss på klubbholmen

På Sveriges Nationaldag den 6:e juni 2021 är det dags igen. Kasta Loss på Klubbholmen har blivit en tradition. 2019 kom 80 vuxna och 20 barn och 2020 var det tyvärr inställt pga Corona.

Du anmäler dig och din familj genom att skicka ett mail till aktiviteter@nasbyviken.se. Ange hur många vuxna resp. barn ni kommer med.

Seglarskolan

Tillsammans med Viggbyholms Sjöscoutkår arrangerar vi en seglarskola för klubbens barn mellan 8 och 15 år i juni varje år. Du kan läsa mer om denna under Ungdom/Junior .  

Kräftkalas/kräftjakt

På grund av Corona är det osäkert när nästa kräftjakt äger rum. Vi återkommer här och under aktuellt när det klarnar och vi vet hur vi ska göra.

Kräftjakten anordnas enligt SRS-systemet.

Banbeskrivning kommer senare

Är du medlem i NBS och vill kappsegla? Viggbyholms Segelsällskap har bildats för att erbjuda seglare en möjlighet till deltagande i av SSF sanktionerade kappseglingar samt uppleva trevlig samhörighet med andra seglare. VhSS är medlem i SSF.  Föreningen har ett nära samarbete med Näsbyvikens Båtsällskap (NBS) och Viggbyholms Båtklubb (VBK). Se även www.viggbyholmsss.se/startsida/