NBS-årliga kappsegling ”KRÄFTJAKTEN” kommer även i år att genomföras inne på Stora Värtan istället för ute på NBS Klubbholme. Efterföljande kräftkalas kommer intas i NBS-klubbhus med start ca 18:00.

Alla segelbåtstyper är välkomna även jollar. Eventuellt kommer det kunna erbjudas gastplatser för de som vill prova på en enklare form av kappsegling.

Samtliga medlemmar med eller utan båt, segel som motorbåt är hjärtligt välkommen ner till NBS klubbhuset för att umgås och delta på KRÄFTKALASET.

Någon form av aktivitet/aktiviteter utlovas för de som är kvar på land, med start 16:30. Mer information kring detta kommer.

Alla tar med sig egen mat och dryck.

Plats

NBS-Klubbhus, Näsbyvikens båthamn

Tider

Lördag 17 augusti

Skepparmöte kl. 13:30 (deltagare i kräftjakten) Start kl. 14:00 (deltagare i kräftjakten)

Start aktivitet på land 16:30

Kräftkalas med prisutdelning ca kl. 18:00

Anmälan

Via email till: aktiviteter@nasbyviken.se senast 2024-08-14

För deltagare i kappseglingen ange: Fullständigt namn på skeppare inkl mobilnummer, båttyp, segelnummer samt båtens SRS-tal. Om du ej har ett enskilt anpassat mätbrev för din båt hittar du ditt SRS-tal på

https://matbrev.svensksegling.se/Home/BoatList

Efteranmälan kan göras till Robert Westerlind vid NBS klubblokal senast kl. 12:00 lördag 17/8

Regler

Kappseglingen sker enligt handicap SRS –utan undanvindssegel och bästa beräknad seglad tid i mål.

Vanliga sjövägsregler gäller, deltagare för inte nationalitetsflagga. Tid enligt GPS (synkroniseras vid skepparmötet).

Varje båt tar sin egen målgångstid, för senare avstämning med målfartyget.

Första båt i mål agerar målfartyg tills samtliga övriga båtar gått i mål. Målfartyget noterar varje båts målgångstid.

Tävlande deltar helt på egen risk. NBS-accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med före, under eller efter tävlingen.

Genomförande

Tävlingen kan eventuellt ställas in om tävlingsledningen bedömer att väderleksförhållandena är sådana att stor risk för person eller materiella skador på båtarna föreligger.

Bedömning görs i samband med skepparmötet.

Banor

Banan kommer förläggas med start och målgång strax utanför Näsbyviken, med en banlängd på ca 7-9 nm runt Stora Värtan. Beräknad max seglingstid ca 2,5tim

Detaljerad banbeskrivning delas ut på skepparmötet.

Tävlingsledning:

Robert Westerlind mob: 073 786 96 94

Prisutdelning

Kommer genomföras i samband med kräftkalaset.

Välkomna!