08:15              Samling i Vaxholm, vid inre småbåtshamnen

08:30              Taxibåt till Klubbholmen

09:30              Framkomst och arbetsfördelning

09:45              Arbeten i olika arbetslag

12:00              Lunch

13:00              Fortsatt arbete

14:30 (ca)     Återresa till Vaxholm

15:30              Åter Vaxholm

NBS bjuder på lunch men ta med dig en macka och en termos kaffe/te/ choklad.

Arbetsuppgifter:

OSA senast 19/10 till kansli@nasbyviken.se hur många ni kommer.

Hälsar

Bruno och Hans, adjungerad Holmintendent 😉