Hej alla medlemmar,

Vi har nu återigen ökad smittspridning i samhället vilket naturligtvis är mycket tråkigt. Alla ska vi ta vårt ansvar och göra vad vi kan för att begränsa smittspridningen. För vår del i Näsbyvikens Båtsällskap gör vi vad vi kan och vårt nästa planerade event är årsmötet den 14 mars. 

Förhandsinformation årsmöte NBS 2022

Vi har under pandemin genomfört såväl höstmöte som årsmöte digitalt förutom nu i höstas då restriktionerna lättade och vi kunde genomföra mötet fysiskt. Allt pekar nu i riktningen att årsmötet som ska äga rum den 14 mars kommer att behöva genomföras digitalt.

Styrelsen föreslog via proposition vid höstmötet 2021 att stadgarna ska uppdateras så att vi formellt kan fatta beslut vid digitala möten i fortsättningen. Detta första beslut klubbades igenom vid höstmötet där alla närvarande röstade för förslaget.

För beslut av denna typ (stadgeändring) krävs för närvarande beslut vid två fysiska möten efter varandra. Det ligger i allas intresse att vi kan driva föreningen formellt rätt och med bästa möjliga effektivitet. Medlemmarna väljer en styrelse som ska tillse detta vilket vi i styrelsen med alla medel försöker tillgodose. 

Föreningens stadgar hittar du på nasbyviken.se?media=1714484064

Styrelsen avser att lägga fram propositionen till kommande årsmöte även om detta tvingas ske i digital form. Vi är väl medvetna om att beslutet ej är formellt riktigt om det sker vid ett digitalt möte men situationen kring Covid medför många utmaningar och ambitionen är såklart att vi på bästa sätt ska kunna driva vår fina båtklubb.

När vi 2021 genomförde årsmötet digitalt hade vi också ett deltagande i enkäten/röstningen som var fyra gånger fler än vid ett vanligt fysiskt möte. Ur det perspektivet så var demokratin betydligt vidare än vid ett vanligt fysiskt möte – vilket naturligtvis är bra.

Syftet med den här förhandsinformationen är att uppmuntra alla medlemmar till dialog, du får den därför via e-post, på hemsidan och via sociala medier. Hör gärna av dig till kansliet eller till styrelsen med synpunkter.

Med båthälsningar från styrelsen Näsbyvikens Båtsällskap genom,

Roger Alm

Ordförande