Inför upptagningen ska alla trailers med sommarplats samt landplatser (dvs båtar på trailer på hamnplan) tas från området senast den 16/9 kl 18. Detta är viktigt så att vi har hela området tillgängligt vid upptagningen för våra traktorer, vagnar och mobilkran.

Undantagna är endast permanenta trailerplatser i kvarter P, A-2, B-3 och halva A-1