Bättre säkerhet

Nu har vi fått upp den nya begränsningsbommen för infarten från cykelvägen.

Sjöräddningen på besök

Ikväll genomförde Räddningsstation Stockholm inom sjöräddningssällskapet sitt stationsmöte i Näsbyviken. På besök hade vi fyra av räddningsenheterna i Stockholm med ett drygt 50-tal sjöräddare.

Spolplatta öppen

Nu är det tillåtet att tvätta båtbotten på spolplattan. Avloppet från spolplattan är nu åter kopplat till vårt reningsverk. Spolplattan kommer att stängas av efter att ordinarie upptagning är avslutad […]

Renoverad rampbrygga

Nu har vi bytt ut avbärarlisterna inför upptagningarna. Stort tack till Curt Welander och Hans Erling för fint jobb!

Toatömning färdig

Nu är vår nya toatömmningsstation mellan brygga 2 och 3 färdig. Det finns två tömningsstationer med olika anslutningar så att våra medlemmar kan välja den som passar bäst till båten. […]