Toasugen vid krankajen är trasig och ur drift. Toasugen mellan brygga 2 och 3 fungerar och vi kommer att installera en andra toasug framför den befintliga efter sommaren. Det blir med andra ord 2 toasugar bakom varandra där framöver och den vid krankajen kommer att demonteras.