Vår kanslichef & hamnkapten Nils Fickler har beslutat sig för att gå i pension från och med 1 oktober. Naturligtvis är det tråkigt för klubben då Nils under sina 5 år har utfört ett mycket bra arbete för klubbens räkning. Nils är också mycket uppskattad hos såväl styrelsen som bland medlemmarna.

Samtidigt som vi kommer att sakna Nils så är vi också glad för hans skull. En rekryteringsprocess startar nu snarast möjligt med sedvanlig annonsering och därefter en urvalsprocess. Vår ambition är att Nils efterträdare ska kunna ”gå dubbelt” med honom i september.

Styrelsen har utsett undertecknad, Martin Ildring, vice ordförande och Håkan Fritz kassör som rekryteringsgrupp. Annonsen kommer också att finnas på nasbyviken.se inom en vecka.

Roger Alm

Ordförande Näsbyvikens Båtsällskap