Nytt år innebär nya eltillstånd för att få underhållsladda batterier mm. Eltillstånd kan lånas av kansliet vid behov. Alla gamla tillstånd kommer att klippas bort och kastas av vakterna.
Observera att eltillstånd får lånas maximalt 48 timmar! Sen ska det återlämnas till kansliet!