JM kommer att göra klart infartsvägen vid Djursholmsvägen med start den 30 november. Detta innebär att den gamla grinden demonteras och infarten kommer att vara oframkomlig mellan den 30 nov och två till tre veckor framåt. Beronde på om det går att lägga asfalt kommer vi att kunna driftsätta den nya grinden efter det. Om det är kallt kommer asfaltering och driftsättning av grinden att dröja.

Mer information om detta projekt kommer som inlägg på hemsida och Facebook.