För närvarande har du som medlem möjlighet att delta i vårt höstmöte via Survey Monkey. Vi har mailat en länk till samtliga medlemmar som du kan använda för att delta. Vi kommer att stänga enkäten den 18/11, så svara innan dess.