Nu är alla markarbetena i form av grävning vid Djursholmsvägen avslutade och vi väntar på att asfaltering ska ta ske. Detta dröjer ytterligare några veckor. När asfalteringen är klar kommer vi att driftsätta den nya grinden direkt.