Nu på lördag den 17/10 kommer samtliga jollar som ligger kvar på ramperna att samlas i högar bakom mastskjulet. Jollar ska förvaras under resp. medlems båt när den ligger på land. Om du har jolle på ramperna eller längs strandkanten, flytta den snarast!

I samband med höststädningen i hamnen kommer allt pallningsmaterial, presenningar, ställningar mm på kullen bakom mastskjulet att kasseras om det inte är tydligt märkt med namn och telefonnummer. Flytta därför ditt material och lägg det under din båt om du inte använt det än.