Nu har det varit båtmotorstölder i närområdet igen. I Viggbyholm (Ina marin) har två motorbåtar stulits i dagarna, dessa har bogserats eller körts iväg och sen har motorerna demonterats och stulits. Så iakttag extra vaksamhet, ser du något konstigt så ring polisen!