Någon har (utan att infomera kansliet) lyckats tappa hela munstycket till toasugen vid krankajen i vattnet så toasugen är ur funktion. Vi har beställt nya delar och kommer att laga sugen så snart som möjligt. Impellern i sugen är nyligen bytt så efter lagning är pumpen i mycket bra skick.

Under tiden går det bra att använda toasugen mellan brygga 2 och 3.