Våra holmansvariga Hans och Bruno har gjort ett fantastiskt arbete tillsammans med klubbarboristen Calle Möller med att fälla 12 angripna träd. Nu behöver vi medlemmarnas hjälp att flytta veden till nya bastun. Så varje gång du går mellan brygga och bastu – ta med så mycket ved du orkar bära. Hjälps vi åt blir det lättare!