Nu börjar det bli väldigt torrt i markerna och det råder åter stor brandfara på klubbholmen. Därför ber vi alla medlemmar att endast grilla på klubbens grillar eller på de grillbord som finns. Endast grillning med grillkol eller briketter är tillåten.