Om du tvättar din båt med högtryckstvätt stänker det på alla kringliggande båtar. Om dessa är polerade och klara för sjösättning kommer ägarna att bli arga. Var därför återhållsam med användning av högtryckstvättar, använd hellre slang och borstar och prata med dina båtgrannar om du måste tvätta med högtryck.